Wordpress

Presuňte textové pole komentára dole v WordPress 4.4

Takto môžete presunúť textové pole komentára späť do dolnej časti Wordpress 4.4

Blogeri WordPress: Oprava problémov s overovaním značiek pomocou doplnku Always Valid Lightbox mod

Tu vo Winaere a pri niektorých ďalších svojich projektoch radšej používam efektný efekt pre obrázky vložené do blogových príspevkov. Efekt lightbox, ako je dobre známe, poskytuje množstvo doplnkov pre WordPress. Raz som zmenil tému svojho blogu WordPress a pokúsil som sa ho overiť pomocou