Windows Príslušenstvo

Ako invertovať farby v programe Skicár v systéme Windows 7 a Windows 8

Invertovanie farieb v programe Paint nie je niečo, čo robím často. Ale keď túto funkciu občas potrebujete, mám názor, že program Paint je najlepším nástrojom na takúto základnú úpravu obrázkov. Pred pár dňami som potreboval vytvoriť obrázok hlavičky pre svoj kanál Youtube s líniou obrátených farieb. Ja