Google, Google Chrome

Google umožňuje zvýraznenie úryvkového textu na cieľovej webovej stránke

Google výrazne uľahčuje hľadanie požadovaných informácií na cieľovej webovej stránke. Spoločnosť zavádza zmenu, ktorá vo výsledkoch vyhľadávania zvýrazňuje vybrané úryvky. Po otvorení cieľovej stránky sa odporúčaný text zobrazí žltou farbou. Okrem toho môže byť stránka automaticky posunutá na vybraný text tak, že preskočí úvodné slovo