C #

Spoločnosť Microsoft rebranduje Xamarin Studio ako Visual Studio pre Mac

  • Kategórie C # 2024

Spoločnosť Microsoft dnes skôr oznámila, že v systéme macOS je teraz k dispozícii jej vlastné integrované vývojové prostredie (IDE), Visual Studio. To je možné vďaka spoločnému úsiliu tímu Visual Studio pre Windows a Xamarin, ktoré spoločnosť Microsoft získala začiatkom tohto roka. Nové Visual Studio pre Mac je založené na existujúcom Xamarin Studio a

C # exploduje funkcia ako v php

  • Kategórie C # 2024

Len pre poznámku. Ak potrebujete funkciu explodovania php v C #, môžete použiť nasledujúci kód: public static string [] expect (string separator, string source) {return source.Split (new string [] {separator}, StringSplitOptions.None); } Ako to používať: string [] resultsArray = StringUtils.explode ('|', 'blah1 | blah2 | blah3'); Výsledné pole bude obsahovať nasledujúce 3 prvky: resultsArray [0] = 'blah1'; resultsArray [1] = 'blah2'; resultsArray [2] = 'blah3'; Podporte nás